Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước

Chi tiết »
Hướng dân cài đặt chữ ký số cá nhân VNPT SmartCA

Để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, mỗi công dân từ độ 15 tuổi trở lên phải có chữ ký số. UBND xã Quảng Hòa hướng dẫn nhân dân cài đặt chữ ký số cá nhân như sau:

Chi tiết »
Lợi ích của khám chữa bệnh từ xa

Khám chữa bệnh từ xa cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách sử dụng các thiết bị kỹ thuật số như máy tính và điện thoại thông minh. Trong hầu hết các trường hợp, dịch vụ khám chữa bệnh từ xa được thực hiện thông qua đối thoại video trực tiếp. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp lựa chọn cung cấp các dịch vụ của mình thông qua email hoặc tin nhắn điện thoại.

Chi tiết »
bài tuyên truyền về cài đặt chữ ký số

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số, việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử đã được xác định là một giải pháp quan trọng.

Chi tiết »
Những lợi ích của chuyển đổi số

Lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Chi tiết »