Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
UBND xã Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023

Chiều ngày 12/9/2023, UBND xã Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023

Chi tiết »