Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Ngày 22/9/2023, Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Xương long trọng tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Cựu chiến binh Lê Văn Thế (Chi hội Cựu chiến binh thôn Hòa Thành xã Quảng Hòa.

Ngày 22/9/2023, Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Xương long trọng tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Cựu chiến binh Lê Văn Thế (Chi hội Cựu chiến binh thôn Hòa Thành xã Quảng Hòa.