Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
UBND xã Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023

Chiều ngày 12/9/2023, UBND xã Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023

UBND xã Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và Kế hoạch rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn  xã năm 2023

            Chiều ngày 12/9/2023, UBND xã Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và Kế hoạch rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn  xã năm 2023

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trong BTV Đảng , HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn.

          Tại Hội nghi các đại biểu được nghe toàn văn hai kế hoạch của UBND xã; Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 và Kế hoạch rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn  xã năm 2023

         Đồng chí: Đinh Hồng Phong - PCTUBND xã triển khai kế hoạch tại Hội nghị

Theo nội dung Kế hoạch số 12/Kh -UBND, ngày 12 /9/2023 của UBND xã Quảng Hòa về việc tiêm vác xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2023.

Để chủ động phòng tránh ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, với yêu cầu tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, đảm bảo đúng kỷ thuật, Thực hiện tốt công tác gám sát sau khi tiêm

Lịch tiêm phòng cụ thể như sau:

Ngày 15/9/2023, tiêm phòng tổng thể cho đàn gia súc gia cầm tại thôn 1

Ngày 16/9/2023, tiêm phòng tổng thể cho đàn gia súc gia cầm tại thôn 2

Ngày 17, 18 /9/2023, tiêm phòng tổng thể cho đàn gia súc gia cầm tại thôn 3

Ngày 18. 19 /9/2023, tiêm phòng tổng thể cho đàn gia súc gia cầm tại thôn 4

Ngày 20/9/2023, tiêm phòng tổng thể cho đàn gia súc gia cầm tại thôn 5

Ngày 21/9/2023, tiêm phòng tổng thể cho đàn gia súc gia cầm tại thôn 6

Ngày 22/9/2023, tiêm phòng tổng thể cho đàn gia súc gia cầm tại thôn 7

Tổ chức tiêm vét lại vào ngày 23, 25/9/2023, tại các thôn trên địa bàn toàn xã.

Mức thu lệ phí như sau: Đối với đàn chó nuôi thu 22.000đ/con, nộp về huyện 17.500đ, trả công cho người tiêm 3.500đ, vật tiw kim, giấy 1.000đ.

Đối với vác xin dịch tả lợn tiêm cho đàn lợn: 10.000đ/con, nộp về huyện 6.800đ, trả công cho người tiêm 2.200đ, vật kim 1.000đ.

Đối với vác xin tụ huyết trùng tiêm cho đàn bò: 13.000đ/con, nộp về huyện 8.000đ, trả công cho người tiêm 4.000đ, vật kim 1.000đ.

Đối với vác xin lở mồm long móng: 39.000đ/liều, nộp về huyện 34.000đ/ liều, trả công cho người tiêm 5.000đ/ liều.

Vác xin viêm da nổi cục thu: 50.000đ/con, nộp về huyện 41.000đ/ con, trả công cho người tiêm 8.000đ/ con, kiêm tim 1000đ.

Vác xin cún gia cầm thu: 10.000đ/con, nộp về huyện 8.000đ/ con, trả công cho người tiêm 2.000đ/ con.

 

          Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trong năm 2023, UBND xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể liên quan, cán bộ công chức phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát số lượng đàn gia súc, gia cầm, đàn chó, mèo và tổ chức công tác tiêm phòng theo đúng hướng dẫn, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự phát sinh, lây lan của dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan từ động vật sang người như bệnh Dại, bệnh Cúm gia cầm.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu được nghe toàn văn kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023, đảm bảo 6 bước theo quy định.

 Đồng chí: Đỗ Thị Lý - Công chức VHXH trình bầy Kế hoạch tại hội nghị.

Tổ chức rà soát nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2023; đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2024 và các năm tiếp theo.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 thực hiện đúng phương pháp, quy trình được quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH đảm bảo công khai, dân chủ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của người dân.

Về thời gian các đơn vị thôn báo cáo kết quả rà soát sơ bộ về UBND xã trước ngày 25/09/2023 . Hồ sơ báo cáo gồm: Biểu tổng hợp sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

       Chủ tịch UBND báo cáo Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/9/2023. Hồ sơ báo cáo gồm: Công văn báo cáo và Biểu tổng hợp sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kết luận Hội nghị: Đồng chí Chủ tịch UBND xã Chủ trì Hội nghị đề nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo, các thôn  làm tốt công tác tuyên truyền, bám sát các Kế hoạch đã ban hành, rà soát triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

 

                                                                                                                                                                    Thanh Quyết

 

Các tin liên quan