Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Ngày mùng 8 tháng

Ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023 Đoàn công tác UBND huyện Quảng Xương, làm việc với ban chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn Mới nâng cao xã Quảng Hòa

Ngày mùng 7 tháng 9 năm 2023, Đoàn công tác UBND huyện quảng Xương làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Quảng Hòa. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Sơn UVBTV huyện ủy làm trưởng đoàn. Sau thời gian một buổi chiều làm việc, đoàn đã đi thực tế kiểm tra công tác xây xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 7 thôn trên địa bàn xã Quảng Hòa. 

\