Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Hội cựu chiến binh Việt Nam

Truyền thống 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 33 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CCB VIỆT NAM 6/12/1989 – 6/12/2022

    

       1.Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam:

       Sau hơn nữa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu CCB là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc ; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có những đồng chí đã từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô viết Nghệ Tỉnh năm 1930 – 1931, tham gia đội du kích Bắc Sơn, Du kích Nam Kỳ, cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ... . Nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống Pháp, số đông trưởng thành trong cuốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

        Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hết sức khó khăn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc. CCB mong muốn được tập hợp thành một khối thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ đầu những năm 1980 của thế kỷ 20, ở một số địa phương đã xuất hiện những câu lạc bộ CCB, ban liên lạc truyền thống, ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ, nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức hội CCB trong cả nước.

       Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam. Ngày 06/12/1989 Bộ Chính Trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 đã quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Từ đó ngày 06/12 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. Hội CCB Việt Nam ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển trên khắp mọi miền đất nước.

     2.Qúa trình xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam qua các kỳ đại hội:

     Ngay từ khi thành lập, Hội CCB Việt Nam nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh. Hệ thống tổ chức Hội đã được xậy dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở, đến nay 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống các thôn, ấp, bản, tổ dân phố đều có Chi hội.

     Trải qua 33 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã tiến hành 6 lần Đại hội đại biểu toàn quốc .

    - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 1992-1997): Họp từ ngày 19 – 20/11/1992 tại hội trường Ba Đình Hà Nội. Dự Đại hội có 318 đại biểu đại diện cho 700.000 hội viên cả nước. Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm chủ tịch Hội.

     - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1997-2002): Họp từ ngày 17 – 18/12/1997 tại hội trường Ba Đình Hà Nội. Dự Đại hội có 432 đại biểu đại diện cho 1.350.000 hội viên trong cả nước. Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch danh dự. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm chủ tịch Hội.

      - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư III (nhiệm kỳ 2002 - 2007): Họp từ ngày 26 – 28/12/2002 tại hội trường Bộ Quốc Phòng,  Hà Nội. Dự Đại hội có 417 đại biểu đại diện cho 1,7 triệu hội viên cả nước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch danh dự. Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm chủ tịch Hội.

      - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007-2012): Họp từ ngày 12-14/12/2007 tại hội trường Bộ Quốc Phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 497 đại biểu đại diện cho 2,2 triệu hội viên cả nước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch danh dự. Trung tướng Trần Hanh được bầu làm chủ tịch Hội.

      - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017): Họp từ ngày 18-20/12/1012 tại Hội trường Bộ Quốc Phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 510 đại biểu đại diện cho 2,7 triệu hội viên cả nước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự. Đại hội bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội.

       - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư VI (nhiệm kỳ 2017-2022): Họp từ ngày 13 – 15/12/2017 taị hội trường Bộ Quốc Phòng, Hà Nội. Dự đại hội có 516 đại biểu đại diện cho gần 3 triệu hội viên cả nước. Đại hội bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Được làm chủ tịch Hội.

        3.Những truyền thống vẽ vang của Hội CCB Việt Nam:

Trải qua 33 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp túc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” đã đoàn kết nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẽ vang của Hội: TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔI MỚI.

     - Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân đã được hàng triệu CCB tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng, truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

     - Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội CCB Việt Nam kế thừa và phát huy. Đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng cũng cố, tằng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết nhân dân, đoàn kết Quốc tế.

     - Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của Hội CCB Việt Nam thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với nhân dân và trong tổ chức, cơ quan,  đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu CCB, nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực , uy tín được nhân dân tin tưởng làm theo và yêu mến.

     Đổi mới với phương châm “ Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, các cấp hội, hội viên CCB đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, lý luận, tác phong phương pháp chỉ đạo và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội và hội viên đã nổ lực nghiên cứu sáng tạo trong hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

     Kính thưa toàn thể cán bộ, hội viên CCB và nhân dân trong xã, cùng với sự phát triển và trưởng thành của hội CCB trong cả nước. Hội CCB xã Quảng Hòa cũng đã được thành lập từ năm 1990 đến nay cũng đã trãi qua 7 kỳ Đại hội.

     Đại hội đại biểu Hội CCB xã Quảng Hòa lần thứ VII ( nhiệm kỳ 2022-2027): Họp từ ngày 11-12/5/2022. Dự Đại hội có 114 đại biểu, đại diện cho 408 hội viên trong toàn hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành gồm 9 đ/c, trong đó có 7 đ/c được tái cử vào BCH khóa mới, thể hiện sự tiến nhiệm cao của Đại hội. Sau Đại hội BCH đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra, chú trọng việc quán triệt học tập cho cán bộ, hội viên thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cán bộ, hội viên CCB đa số đã trãi qua chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy mỗi người đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, luôn có tinh thần gương mẫu trong mọi hành động, mọi lúc, mọi nơi, nói đi đôi với làm, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những tư tưởng, biểu hiện suy thoái về chính trị , đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh.

     Hội tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Chính quyền và của Hội đề ra năm 2022, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Hội CCB các cấp:

    - Công tác xây dựng tổ chức Hội: Đến nay hội viên tham gia sinh hoạt hội đạt 98,5%, hội tập trung rà soát đấu mối với các ngành có liên quan làm thẻ BHYT cho các đồng chí đã hưởng chế độ 142, chế độ 62 chưa có thẻ đảm bảo quyền lợi cho hội viên; trong năm kết nạp thêm 2 hội viên mới, đấu mối với cấp trên làm kỷ niệm chương cho 44 đ/c  đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được cấp thẻ trong 3 năm qua.

    - Hôi tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương: Hội đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của UBND tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện, gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện công tác VSMT, tham gia xây dựng phát triển kinh tế. Hiện nay hội có trên 100 hội viên tham gia làm gia trại, kinh doanh buôn bán, chủ xưởng mộc, nề xây dựng vv có thu nhập khá, và giàu.

     Hội tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ngoài việc đóng góp theo quy định của thôn, hội viên còn ủng hộ tiền mặt là 81.900.000đ, ủng hộ chậu hoa, cây cảnh là 46 chậu, ghế đá 6 cái, làm cột cờ tại nhà văn hóa thôn như: Chi hội thôn Hòa Trinh, Chi hội thôn Hòa văn, Chi hội thôn Hòa Đạt, Chi hội thôn Hòa Đông.

     Gia đình hội viên tham gia hiến đất mở đường giao thông: Số hộ hiến đất là 68 hộ với tổng diện tích là 2239 m2; số hộ phá dỡ tường rào là 56 hộ tổng chiều dài là 1590 m, phá dỡ cổng ngõ là 21 hộ. Tham gia làm thủy lợi nội đồng nạo vét 3700 m kênh mương phục vụ sản xuất, tham gia làm VSMT ở các thôn 39 buổi với 1095 lượt hội viên tham gia.

     Hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo vì vậy đến nay trong toàn hội chỉ còn 2 hộ nghèo chiếm 0,48%, trên tổng số hội viên, hộ khá, giàu 157 hộ chiếm 38,5%, tổng số hội viên.

     Tiếp tục xây dựng mô hình CCB với tủ sách pháp luật của các thôn, bổ sung thêm các đầu sách cho các Chi hội là 254 cuốn, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và gắn biển tủ sách pháp luật do CCB quản lý, góp phần đảm bảo thiết chế nhà văn hóa kiểu mẫu.

     Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự Hội đã tuyên truyền vận động con, em hội viên và nhân dân trong xã tích cực tham gia khám tuyển và thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Năm 2022 có 9 thanh niên nhập ngũ, trong đó 8 thanh niên tham gia bộ đội, 1 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

     Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ, hội viên CCB. Hội CCB xã Quảng Hòa cùng với Hội CCB trong cả nước đã đi qua chặng đường 33 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, các thế hệ CCBViệt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “TRUNG THÀNH – ĐOÀN KẾT – GƯƠNG MẪU – ĐỔỈ MỚI”, nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027 đề ra, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB XÃ QUẢNG HÒA