Nông thôn mới
phong trào hiến đất mở đường xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Hòa Thành xã Quảng Hòa
phong trào hiến đất mở đường xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Hòa Thành xã Quảng Hòa

Xác định xây dựng thôn kiểu mẫu là tiền đề để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thời gian vừa qua thôn Hòa Thành xã Quảng Hòa, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới.

THÔN HÒA ĐÔNG XÃ QUẢNG HÒA PHẤN KHỞI XÂY DỰNG THÔN  NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
THÔN HÒA ĐÔNG XÃ QUẢNG HÒA PHẤN KHỞI XÂY DỰNG THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

CÁN BỘ NHÂN DÂNTHÔN HÒA ĐÔNG XÃ QUẢNG HÒA PHẤN KHỞI XÂY DỰNG THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Nông thôn mới
Nông thôn mới

Tin nhanh về nông thôn mói xã Quảng Hòa

PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG HÒA
PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG HÒA

THÔN HÒA ĐẠT XÃ QUẢNG HÒA VỚI PHONG TRÀO XÂY XỰNG THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

THÔN HÒA ĐẠT XÃ QUẢNG HÒA VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU
THÔN HÒA ĐẠT XÃ QUẢNG HÒA VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU

TINH THẦN HỒ HỠI, PHẤN KHỞI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU THÔN HÒA ĐẠT, XÃ QUẢNG HÒA

  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG HÒA
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Văn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (02373)863.439 ; Email: quanghoa.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa