• CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG HÒA
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Văn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (02373)863.439 ; Email: quanghoa.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa